คำชะโนด

ตำนานมนต์ขลัง ดินแดนพญานาค

ข้าพเจ้าเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี และมาตราการของคณะกรรมการบริหารคำชะโนด